Ares en Fitur-----Arquitectura de Redes----Spot Ares-----Noruega en Ares-
   
No mes de Outubro de 2007, o Colexio Oficial de Arquitectos da Coruña, dedicou o Día Mundial da Arquitectura a Redes, un dos referentes arquitectónicos da bisbarra de Ferrolterra. Grazas a esta distinción e aos diferentes actos que O Colexio desenvolveu no propio pobo, Redes se deu a coñecer en moitos outros lugares de Galicia e de España, pero sobre todo foi un recoñecemento aos seus veciños, os principais valedores desta homenaxe e de que o pobo se manteña no estado de conservación no que se atopa na actualidade.
     
 
web do concello de Ares