Ares---- Chanteiro---- O Raso----Estacas---- Seselle---- Centeás----A Barrosa-----Area Morta---
   
Lonxitude: 820 m. Anchura: 14 m. Grao de ocupación: baixo. Composición: area dourada de grosor medio. Condicións: praia ventosa con ondada moderada. Acceso: estrada. Situación: zona semiurbana.
Equipamento: zona de fondeo, transporte, aparcadoiro, camping, área recreativa, teléfonos, limpeza de praias, papeleiras, alugueres naúticos.
.
     
           
 
web do concello de Ares