Ares---- Chanteiro---- O Raso----Estacas---- Seselle---- Centeás----A Barrosa-----Area Morta---
   
Lonxitude: 150 m. Anchura: 6 m.. Grao de ocupación: baixo. Composición: area branca e fina. Condicións: praia ventosa de ondada moderada. Acceso: a pé. Situación: illada. Zona rústica. Equipamento: policía local.
     
           
 
web do concello de Ares