Ares---- Chanteiro---- O Raso ----Estacas---- Seselle---- Centeás----A Barrosa-----Area Morta---
   
Lonxitude: 200 m. Anchura: 39 m. Grao de ocupación: medio. Composición: area dourada e fina. Condicións: praia ventosa con ondada moderada. Situación: zona urbana.
Equipamento: zona de fondeo, área de picnic, quioscos de tempada, papeleiras.

     
           
 
web do concello de Ares