Ares---- Chanteiro---- O Raso----Estacas---- Seselle---- Centeás----A Barrosa-----Area Morta---
   
Grao de ocupación: baixo. Condicións: praia ventosa de ondada moderadoa. Acceso: a pé. Situación: illada. Zona rústica.
     
           
 
web do concello de Ares