-Alfombras---- Voto de Chanteiro---- Semana Santa-----Carnaval-----Carmen Redes -----Outras
   
A xente do mar honra a súa patroa con procesións marítimas. 16 de Xullo de 2010.
     
 
web do concello de Ares