Ares---- Chanteiro---- O Raso ----Estacas---- Seselle---- Centeás----A Barrosa-----Area Morta ---
   
Lonxitude: 1100 m. Anchura: 18 m. Grao de ocupación: alto. Composición: area branca de grosor medio. Condicións: praia ventosa de augas tranquilas, apta para a práctica do windsurf. Acceso: estrada. Situación: zona urbana.
Equipamento: zona de fondeo, bus Ferrol-Ares, praia vixiada, aparcadoiro, aloxamento, camping, quioscos, restaurantes, equipo de vixilancia, sinalización do estado do mar, policía local, teléfonos, paseo marítimo, limpeza de praias, papeleiras.

     
           
     
           
 
web do concello de Ares