Ares---- Chanteiro---- O Raso ----Estacas---- Seselle---- Centeás----A Barrosa---- Area Morta ---
   
Lonxitude: 220 m. Anchura: 25 m. Grao de ocupación: baixo. Composición: area branca de grosor medio. Condicións: augas tranquilas. Acceso: a pé. Situación: zona urbana illada.
Equipamento: zona portuaria, zona de fondeo, papeleiras.

     
           
 
web do concello de Ares