Ares---- Chanteiro---- O Raso----Estacas---- Seselle---- Centeás----A Barrosa-----Area Morta---
   
Grao de ocupación: baixo. Composición: area dourada. Condicións: augas tranquilas. Acceso: estrada. Situación: zona semiurbana.
     
           
 
web do concello de Ares