Hiking---- Diving---- Horse riding---- Sailing---- ---
   
A ASOCIACIÓN RECREATIVA BIMARES, foi fundada na primavera do ano 2.005
O fin principal da Asociación BIMARES é a Promoción, Fomento e Práctica de actividades recreativas e culturais, lúdico-colectivas, non reguladas nin competitivas, dentro do marco da Natureza, co máximo respecto a esta.

As actividades previstas para a consecución dos devanditos fins son:

- Promoción de actividades de Sendeirismo e B.T.T.
- Deseño, marcaxe e mantemento de circuítos permanentes para a práctica do Ciclo-Sendeirismo.
- Estudo e coñecemento da Natureza, para maior respecto a esta.
- Colaboración con outras entidades e institucións con fins similares.

Dentro da promoción de actividades podemos establecer 3 grandes apartados:

- KEDADAS - Reunións informais e de afeccionados a BTT e Sendeirismo.
- B.T.T. - Actividades realizadas para grandes grupos.
- SENDEIRISMO - Actividades realizadas para grandes grupos.

Bimares Recreational Association.
Address:
Rúa Salazón 8. 15624 Ares (A Coruña).
Phone:
646 413 548.
E-mail addresses:
correo@bimares.net --- bimares@bimares.net
Website:
www.bimares.net
     
 
web do concello de Ares